Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa, stosowana do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie


Na spoistość i wytrzymałość murów decydujący wpływ ma rodzaj i właściwości użytej zaprawy murarskiej, która jest mieszanką dobranych w odpowiednich proporcjach składników: wysokiej jakości kruszywa, cementu i plastyfikatorów. Jedną z podstawowych właściwości zaprawy murarskiej jest odporność na ściskanie. Rodzaj zaprawy powinien być dostosowany do użytych rodzaju i wytrzymałości elementów murowych. Spoina nie powinna mieć większej wytrzymałości niż cegły, czy bloczki. Źle dobrana zaprawa może spowodować pękanie murów. Zaprawa murarska Stainer MM jest mrozoodporna i posiada dużą wytrzymałość na ściskanie oznaczoną jako M10, czyli ≥ 10 MPa.

Szerokie zastosowanie


Zaprawa murarska Stainer MM przeznaczona jest do murowania tradycyjnego na tzw. grubą spoinę. Grubość zaprawy w spoinie może wynosić od 3 do 20 mm, co pozwala na kompensowanie odchyleń w wymiarach łączonych elementów murowych. Zaprawa zawiera wapno hydratyzowane, które polepsza przyczepność do podłoża i wpływa na jakość oraz trwałość wykonanego połączenia murarskiego. Wapno poprawia także szczelność spoiny, zapobiega powstawaniu mikropęknięć, a także zwiększa elastyczność i odporność muru na obciążenia dynamiczne (np. drgania budynku w pobliżu ciągów komunikacyjnych). Wapno posiada także właściwości grzybobójcze. Zaprawa murarska Stainer MM może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Przeznaczona jest do pustaków ceramicznych, bloczków gazobetonowych, bloczków silikatowych, bloczków keramzytowych oraz bloczków betonowych.

Łatwa obróbka


Zaprawa murarska Stainer MM produkowana jest jako sucha mieszanka i po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji z wodą nadaje się do użycia.

  Najważniejsze korzyści:

  • sucha mieszanka - po dodaniu wody i wymieszaniu gotowa do użyci,
  • przygotowana fabrycznie - gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po związaniu,
  • dobre właściwości wiążące.


  Specyfikacja produktu

  Opakowanie
  25 kg
  Paleta
  48 szt