​STAINER SUPERMATT to lateksowa farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz pomieszczeń, głównie sufitów. Tworzy gładką, śnieżnobiałą, antyrefleksyjną, matową powierzchnię.

​Cechy:

  • ​Bardzo dobre krycie 
  • Antyrefleksyjna 
  • Głęboki matt 
  • Śnieżnobiała

Zastosowanie:

  • ​do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, 
  • do podłoży wykonanych z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i cementowych, 
  • do malowania surowych powierzchni z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych
  • polecana jest do malowania wnętrz budynków mieszkalnych, przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować, np. STAINER MAXFINISH. Podłoża należy – szczególnie powierzchnie o dużej nasiąkliwości i chłonności - zagruntować środkiem gruntującym STAINER TG, do pozostałych podłoży wystarczy zastosować STAINER UG. Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu: tynki cementowo – wapienne należy sezonować 3-4 tygodnie, gipsowe 2-3 tygodnie. Suche spoiny płyt kartonowo-gipsowych należy przeszlifować i odpylić. 

Przygotowanie produktu i aplikacja

Farba STAINER SUPERMATT dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Farbę STAINER SUPERMATT należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Zalecane jest dwukrotne malowanie, celem uzyskania jednolitej powierzchni. Farbę STAINER SUPERMATT należy nanosić w sposób ciągły ( stosując technologię „mokre” na „mokre”), unikając przerw w pracy. Na jedną powierzchnię nakładać farbę o tym samym numerze szarzy podanym na opakowaniu. Kolejną warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia farby uzależniona jest od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza i wynosi od 2 do 6 godzin. Aplikacja farby powinna być prowadzona w temperaturze +50C do 250C. Podczas malowania należy unikać przeciągów. Po malowaniu pomieszczenie należy wywietrzyć. Malowanie powierzchni o różnych fakturach może powodować efekt różnych odcieni. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny być prowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. Należy przestrzegać zasad BHP.

Zużycie 

Przy dwukrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zużywa się 1 litr farby na ok.9 - 10 m². W praktyce zużycie zależne jest od grubości nakładanej warstwy farby oraz od chłonności i faktury podłoża oraz od użytej metody. W związku z tym zalecamy dokładne jego określenie na podstawie próby.

Składowanie

​Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej > +50C. Chronić przed przegrzaniem. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć.Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Specyfikacja produktu

Temperatura
5-25 °C
Wydajność
Przy 2 warstwach: 9-10 m²/l
Kolor
śnieznobiała
Czas schnięcia
przy 23+-2°C: 2 h
Nanoszenie drugiej warstwy
po 2-6 h
Odporność na temperatury do
+50 °C
Siła krycia
Klasa 2
Odporność na szorowanie
Klasa 2
Połysk
Głęboki matt
Gęstość wyrobu
ok. 1,43 g/cm3