Dokumenty do pobrania:

 1. Świadectwo rejestracji znaku towarowego Stainer
 2. Katalog Stainer
 3. Katalog Stainer wersja Angielska
 4. Katalog Stainer wersja Niemiecka
 5. Katalog Stainer wersja Rosyjska
 6. Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 01.2016
 7. Krajowa Deklaracja Zgodności Nr 02.2016
 8. Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych Stainer STS
 9. Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych Stainer STW
 10. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer AM
 11. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer Siatka 145
 12. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer Siatka 160
 13. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer Megaputz
 14. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer Megaputz L
 15. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer Unterputz
 16. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer KE
 17. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer KS
 18. Deklaracja właściwości użytkowych Stainer K
 19. Europejska Ocena Techniczna STS
 20. Europejska Ocena Techniczna STW
 21. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Stainer STS
 22. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Stainer STW
 23. Atest Higieniczny farb Stainer Invest, Latex, Ceramic, Nugato
 24. Atest Higieniczny farby Stainer Silikon
 25. Atest Higieniczny farby Stainer Acryl
 26. Atest Higieniczny klei Stainer KW, K, KG, KE, KS, KF, KZ
 27. Karta techniczna Stainer AP
 28. Karta techniczna Stainer AM
 29. Karta techniczna Stainer SP
 30. Karta techniczna Stainer MP
 31. Karta techniczna Stainer LATEX
 32. Karta techniczna Stainer ACRYL
 33. Karta techniczna Stainer SILIKON
 34. Karta techniczna Stainer CERAMIC
 35. Karta techniczna Stainer U
 36. Karta techniczna Stainer S
 37. Karta techniczna Stainer KE
 38. Karta techniczna Stainer K
 39. Karta techniczna Stainer MEGAPUTZ
 40. Karta techniczna Stainer AG
 41. Karta techniczna Stainer SG
 42. Karta techniczna Stainer UG
 43. Karta techniczna Stainer MM
 44. Karta techniczna Stainer MT
 45. Karta techniczna Stainer MB
 46. Karta techniczna Stainer SILIKON
 47. Karta techniczna Stainer TG
 48. Karta techniczna Stainer UNTERPUTZ
 49. Karta techniczna Stainer KS
 50. Karta techniczna Stainer MEGAPUTZ L
 51. Karta techniczna Stainer ST
 52. Karta techniczna Stainer 65
 53. Karta techniczna Stainer UW
 54. Karta techniczna Stainer Beton KONTAKT
 55. Karta techniczna Stainer REGEN
 56. Karta charakterystyki Stainer S, Stainer U
 57. Karta charakterystyki Stainer ACRYL
 58. Karta charakterystyki Stainer AG
 59. Karta charakterystyki Stainer AM
 60. Karta charakterystyki Stainer AP
 61. Karta charakterystyki Stainer Ceramic
 62. Karta charakterystyki Stainer K, KE, KS
 63. Karta charakterystyki Stainer LATEX
 64. Karta charakterystyki Stainer MEGAPUTZ, MEGAPUTZ L, UNTERPUTZ, MT, MM, MB, MP
 65. Karta charakterystyki Stainer SG
 66. Karta charakterystyki Stainer SILIKON
 67. Karta charakterystyki Stainer SP
 68. Karta charakterystyki Stainer TG
 69. Karta charakterystyki Stainer UG
 70. Karta charakterystyki Stainer ST
 71. Karta charakterystyki Stainer 65
 72. Zgłoszenie reklamacyjne