Zgłoszenie Gwarancyjne

Dane Klienta


Dane inwestycji

* Np. dom jednorodzinny, szkoła, sklep, hala produkcyjna itp.


Adres punktu, w którym został zakupiony towar


Dane firmy wykonawczej


Zakupiono

1. Masa tynkarska


2. Preparat gruntujący

3. Zaprawa klejąca

4. Zaprawa klejąco-szpachlowa

5. Siatka z włókna szklanego

6. Łączniki mechaniczne

7. Farba elewacyjnaAcceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję warunki 6-letniej Gwarancji Stainer